"Eskils hus" Sliper för sjösättning av båtar Vaktstugan Södra bryggan Norra brygan "Badhuset" GPS-koordinater
 

 Meny

 

Båtplatskö

Du kommer att registreras i vår kö då vi erhållit bifogade registerformulär i retur och köavgiften på kronor: 175:- inkl moms är betald. Betalas till vårt plusgiro 47 9273-5, vi sänder inte med något inbetalningskort då de flesta betalar över internet. Ange ditt namn och "Båtkö" på inbetalningen.

Köavgiften är årlig och brev med avisering kommer att tillställas Dig runt varje årsskifte. Påminnelse skickas ej, uteblir betalningen kvarstår du ej i kön och ev nytt inträde startar från början. GIöm inte att meddela ev adressändring till föreningen.

Det står f n ca 310 personer i vår kö. Vår hamn är omtyckt med liten omsättning av platser. Du måste därför bereda dig på att det tar lång tid, upp till 10 år eller mer beroende på båtstorlek att få en egen plats. De största platserna som finns i litet antal tar sannolikt längre tid att få.

Bryggplats ägs av medlem genom att medlemmen betalar en insats som framgår av listan nedan. Denna insats berättigar till en angiven bryggplats och del i gemensamma ytor med vinteruppläggningsplatser. För att hålla nere kostnaderna, går varje medlem mellan 18 år och 70 år vakt under säsongen och utför eget arbete (18 år till 65 år) vid arbetsdagar.

Vi önskar att kontakt med föreningen sker skriftlisen under följande adress:
styrelsen@skintebobryggor.se

Insatser och avgifter år 2017

Insatser Avgifter
1802 kr, Jolleplatser 778 kr
6083 kr, Kategori 1 1131 kr
7548 kr, Kategori 2 1234 kr
9125 kr, Kategori 3 1421 kr
10591 kr, Kategori 4 1821 kr
  400 kr Kajakställ/Jolleställ


Med vänlig hälsning
Föreningen Skintebo Bryggor
Styrelsen

   

Kalender

2017-03-18
Teckning av vakt och arbetsdag kl. 10:00-12:00


2017-04-08
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


2017-04-25
Årsmöte i Skintebo Gilles lokal kl. 19:00


2017-05-13
Sjösättning


2017-05-20
Sjösättning


2017-06-10
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


2017-09-16
Båtupptag (fulltecknad)


2017-09-19
Höstmöte i Skintebo Gilles lokal kl. 19:00


2017-09-30
Båtupptag (fulltecknad)


2017-10-07
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


 
 
Ny sida 1


Föreningen Skintebo Bryggor, Box 1, 427 21 Billdal. Plusgiro: 47 92 73-5, E-post: styrelsen@skintebobryggor.se