"Eskils hus" Sliper för sjösättning av båtar Vaktstugan Södra bryggan Norra brygan "Badhuset" GPS-koordinater
 

 Meny

 

Båtplatskö

Du kommer att registreras i vår kö då vi erhållit bifogade registerformulär i retur och köavgiften på kronor: 250:- inkl moms är betald. Betalas till vårt plusgiro 47 9273-5, vi sänder inte med något inbetalningskort då de flesta betalar över internet. Ange ditt namn och "Båtkö" på inbetalningen.

Köavgiften är årlig och brev med avisering kommer att tillställas Dig runt varje årsskifte. Påminnelse skickas ej, uteblir betalningen kvarstår du ej i kön och ev nytt inträde startar från början. GIöm inte att meddela ev adressändring till föreningen.

Det står f n ca 310 personer i vår kö. Vår hamn är omtyckt med liten omsättning av platser. Du måste därför bereda dig på att det tar lång tid, upp till 10 år eller mer beroende på båtstorlek att få en egen plats. De största platserna som finns i litet antal tar sannolikt längre tid att få.

Bryggplats ägs av medlem genom att medlemmen betalar en insats som framgår av listan nedan. Denna insats berättigar till en angiven bryggplats och del i gemensamma ytor med vinteruppläggningsplatser. För att hålla nere kostnaderna, går medlem vakt under säsongen och utför eget arbete vid arbetsdagar.

Vi önskar att kontakt med föreningen gällande båtplatser sker skriftligen till följande adress:
styrelsen@skintebobryggor.se

Insatser och avgifter år 2019

Insatser Avgifter
1859 kr, Jolleplatser 946 kr
6277 kr, Kategori 1 1371 kr
7789 kr, Kategori 2 1495 kr
9416 kr, Kategori 3 1726 kr
10928 kr, Kategori 4 2205 kr
  600 kr Kajakställ/Jolleställ


Med vänlig hälsning
Föreningen Skintebo Bryggor
Styrelsen

   

Kalender

2019-03-16
Teckning av vakt och arbetsdag kl. 10:00-12:00


2019-04-23
Årsmöte i Skintebo Gilles lokal kl. 19:00


2019-04-27
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


2019-05-18
Sjösättning med kranbil


2019-05-25
Sjösättning med kranbil


2019-06-15
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


2019-09-14
Båtupptag med kranbil


2019-09-17
Höstmöte i Skintebo Gilles lokal kl. 19:00


2019-09-28
Båtupptag med kranbil


2019-10-05
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


 
 
Ny sida 1


Föreningen Skintebo Bryggor, Box 1, 427 21 Billdal. Plusgiro: 47 92 73-5, E-post: styrelsen@skintebobryggor.se