"Eskils hus" Sliper för sjösättning av båtar Vaktstugan Södra bryggan Norra brygan "Badhuset" GPS-koordinater
 

 Meny

 

Spolplattan

Spolplattan är endast avsedd för båtar liggande vid föreningens bryggor.

Föreningens spolplatta är en investering för havsmiljön och utförd helt enligt Miljöförvaltningens beslut och föreläggande. Anläggningen är utförd och bekostad av Föreningen Skintebo Bryggor.

Spolplattan och anslutande reningsanläggning är endast dimensionerad för avspolning av båtbottnar. Annan verksamhet är förbjuden.

Vid spolplattan finns vatten och el framdraget. Medlemmen skall själv tillhandahålla erforderliga utrustningar för högtryckstvätt. Under vinterperioden 1/11 t.o.m. 31/3 är vatten och el avstängda.

Efter båtupptagningen på hösten slammsugs spolplattans ränna samt reningsanläggningen och det miljöfarliga avfallet omhandertas av certifierat företag för destruktion.

   

Kalender

2018-03-17
Teckning av vakt och arbetsdag kl. 10:00-12:00


2018-04-21
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


2018-04-24
Årsmöte i Skintebo Gilles lokal kl. 19:00


2018-05-26
Sjösättning med kranbil


2018-06-02
Sjösättning med kranbil


2018-06-16
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


2018-09-15
Båtupptag med kranbil


2018-09-18
Höstmöte i Skintebo Gilles lokal kl. 19:00


2018-09-29
Båtupptag med kranbil


2018-10-06
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


 
 
Ny sida 1


Föreningen Skintebo Bryggor, Box 1, 427 21 Billdal. Plusgiro: 47 92 73-5, E-post: styrelsen@skintebobryggor.se