"Eskils hus" Sliper för sjösättning av båtar Vaktstugan Södra bryggan Norra brygan "Badhuset" GPS-koordinater
 

 Meny

 

Förtöjning

Förtöj alltid för storm!

Alla båtplatser skall ha ryckdämpare i västlig riktning, antingen två i fören eller för sidoplatser en i förtampen och en i aktertamp som är mot väster.

Från och med 2019 får inga båtar ligga i vattnet under vintern mellan 1/12-1/3. Vid undantagsfall kan tillstånd sökas hos styrelsen som då hänvisar förtöjning av båten på en stormskyddad plats.

Se till att dina fasta förtöjningar är:

• Av bra kvalité (ej slitna).
• Av rätt dimension, se tabell nedan.
• Säkert fastsatta såväl iland som ombord.

Se även till att:   

• Tätningsbälgar och övriga genomföringar i motorbrunnen är hela och inte läcker.
• Kontrollera alla förtöjningsdetaljer varje år.
• Vår rekommendation är att alltid använda fendrar, minst 2 på varje sida.

Båtvikt Tågvirkes-
dimension
polyestersilke
0,5 ton 10 mm
1,0 ton 12 mm
2,0 ton 14 mm
3,0 ton 16 mm
4,0 ton 18 mm
6,0 ton 20 mm
8,0 ton 22 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha alltid korslagda tampar i aktern, eller i fören om det är den som är fäst vid yttre stolparna

Tamparna ska sitta med rätt höjd på stolparna, sträva efter att ha tamparna vågräta ifrån båtens knapar till stolparna vid normalt vattenstånd, har man tamparna väldigt högt på stolpen blir det hävstång vid hög-vatten och risk att båten slår i bryggan eller båtgrannen.

 

   

Kalender

2019-03-16
Teckning av vakt och arbetsdag kl. 10:00-12:00


2019-04-23
Årsmöte i Skintebo Gilles lokal kl. 19:00


2019-04-27
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


2019-05-18
Sjösättning med kranbil


2019-05-25
Sjösättning med kranbil


2019-06-15
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


2019-09-14
Båtupptag med kranbil


2019-09-17
Höstmöte i Skintebo Gilles lokal kl. 19:00


2019-09-28
Båtupptag med kranbil


2019-10-05
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


 
 
Ny sida 1


Föreningen Skintebo Bryggor, Box 1, 427 21 Billdal. Plusgiro: 47 92 73-5, E-post: styrelsen@skintebobryggor.se