"Eskils hus" Sliper för sjösättning av båtar Vaktstugan Södra bryggan Norra brygan "Badhuset" GPS-koordinater
 

 Meny

 

Miljöstation

FSB har två platser där 300-literskärl för blandat avfall är utplacerade:
Slipen 
Uppställningsplanen

Inget avfall får lämnas i kärlen så att det dammar och ryker vid tömning.

Åretruntkärl:

1 st. vid slipen
1 st. vid uppställningsplanen

Under båtsäsongen 1 maj – 30 september utökas antal kärl:
 
4 st. vid slipen totalt 5 st. kärl
1 st. vid båtuppställningsplanen totalt 2 st. kärl
Ordinarie tömning torsdagar.

Under den mest aktiva tiden 1 juli - 31 augusti töms våra kärl två gånger per vecka.

Det är absolut förbjudet att ställa avfall bredvid kärlen.

Om kärlen är fulla måste avfallet tas med hem.
Ser vi att någon ställer avfall bredvid kärlen skall vi påtala detta för vederbörande.

MILJÖSTATION

Miljöstationen är ett krav från Miljöförvaltningen och som även har godkänt dess utförande.
Vi sorterar i följande fraktioner.

  • Färgburkar
  • Spillolja
  • Oljefilter
  • Batterier (stora batterier på pall i containern små batterier i låda på vägg vid sopkärl).
  • Övriga vätskor

Inget utöver detta får lämnas i Miljöstationen.
Det förorsakar oss extra kostnader om vi inte sköter sorteringen, vilket drabbar alla medlemmar.

 

   

Kalender

2019-03-16
Teckning av vakt och arbetsdag kl. 10:00-12:00


2019-04-23
Årsmöte i Skintebo Gilles lokal kl. 19:00


2019-04-27
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


2019-05-18
Sjösättning med kranbil


2019-05-25
Sjösättning med kranbil


2019-06-15
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


2019-09-14
Båtupptag med kranbil


2019-09-17
Höstmöte i Skintebo Gilles lokal kl. 19:00


2019-09-28
Båtupptag med kranbil


2019-10-05
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


 
 
Ny sida 1


Föreningen Skintebo Bryggor, Box 1, 427 21 Billdal. Plusgiro: 47 92 73-5, E-post: styrelsen@skintebobryggor.se