"Eskils hus" Sliper för sjösättning av båtar Vaktstugan Södra bryggan Norra brygan "Badhuset" GPS-koordinater
 

 Meny

 

Start

Välkommen till Föreningen Skintebo Bryggor!

Nu närmar sig båtsäsongen på allvar, tänk på att de tre yttre kvarteren skall vara tomma från båtar och kärror from 15/6.

Denna yta skall ju kunna användas för parkering av bilar. Båtar och kärror placerade på denna ytan mellan 15/6-15/8 beläggs med avgift, se under fliken vinteruppläggning.

e-post adresser till respektive styrelsefunktion finns under rubriken Styrelsen

Tyvärr så ställde senaste stormen till med en del skador.

För att minska skador på bryggorna måste alla båtar ha ryckdämpare i västlig riktning. Från och med 2019 får inte heller några båtar ligga i vattnet mellan 1/12-1/3. Se mer information under fliken Förtöjning.

Omärkta båtar och båtkärror på uppläggningsplanen beläggs med avgift, se mer information under fliken Vinteruppläggning!

De båtar som saknar medlemsdekal, och redan förra året märkts med lapp om detta och fortfarande är upplagda utan giltig dekal på planen kommer att flyttas till annan plats inom området på föreningens arbetsdagar. Har din båt blivit uppmärkt i år har vi ej kunnat finna någon dekal på den. Då ber vi dig sätta på dekal omgående.

Om du är medlem i föreningen men missat att klistra på dekalen, eller om den är oläslig, klistra på den/en ny omgående. Dekalen skall sitta väl synlig på båtens akterspegel.

Du som har båtkärra på planen, även denna skall vara märkt med föreningens dekal. Båtkärror utan dekal hanteras på samma sätt som båtar enligt ovan.

Som medlem kan du nå FSB via e-post styrelsen@skintebobryggor.se eller på nedanstående adress, be om en ny. FSB skickar då en dekal till dig.

Föreningen Skintebo Bryggor
427 21 Billdal

Hamnöversikt

En ny hamnöversikt hittar du här, den finns även i meny till vänster under rubriken "hamnöversikt"

Gå med i vår Facebook-grupp "Båtsamverkan Skintebo Bryggor".

Båtsamverkan Skintebo Bryggor är en Facebook-grupp som startats i
samråd med Polisen i VGR och är en möjlig kanal för föreningens
medlemmar att rapportera och kommunicera kring eventuell kriminell
verksamhet på föreningens område.

Säker hamn

Försäkringsbolaget If:s "Säker Hamn" certifiering är en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar. Certifieringen ställer krav på skydd mot öppen sjö, kontroll över andrahandsuthyrning och bevakning för att minska stölderna.

Skintebo Bryggor uppfyller kraven på certifieringen, vilket för dig som medlem ger rabatt på båtförsäkring hos If skadeförsäkring. Vill du läsa mer om just säkerhamn så kan du göra det på if.se/sakerhamn.

 

 

   

Kalender

2019-03-16
Teckning av vakt och arbetsdag kl. 10:00-12:00


2019-04-23
Årsmöte i Skintebo Gilles lokal kl. 19:00


2019-04-27
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


2019-05-18
Sjösättning med kranbil


2019-05-25
Sjösättning med kranbil


2019-06-15
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


2019-09-14
Båtupptag med kranbil


2019-09-17
Höstmöte i Skintebo Gilles lokal kl. 19:00


2019-09-28
Båtupptag med kranbil


2019-10-05
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


 
 
Ny sida 1


Föreningen Skintebo Bryggor, Box 1, 427 21 Billdal. Plusgiro: 47 92 73-5, E-post: styrelsen@skintebobryggor.se